เฉลยชุดเก็งข้อสอบ A-Level ภาษาไทย TCAS67 ครูพี่วิน

8 มีนาคม 2024

เฉลยชุดเก็งข้อสอบ A-Level ภาษาไทย TCAS67 

1.ตอบ 2. บทเฉพาะการณ์     สภาวการ

ข้อ 1  ปฐมนิเทศน์ สะกดผิด ต้องแก้ไขเป็น ปฐมนิเทศ

ข้อ 2 บทเฉพาะการณ์ สะกดผิด ต้องแก้ไขเป็น บทเฉพาะกาล

สภาวการ สะกดผิด ต้องแก้ไขเป็น สภาวการณ์

ข้อ 3 บ่วงบาศก์ สะกดผิด ต้องแก้ไขเป็น บ่วงบาศ (บาศก์ ใช้ในคำว่า ลูกบาศก์)

ข้อ 4 ช่อราษฎร์บังหลวง ต้องแก้ไขเป็น ฉ้อราษฎร์บังหลวง

ข้อ 5 บรรณพิภพ วสันตดิลก สะกดถูกทั้งสองคำ

ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

2.ตอบ 2. ตอนที่ (2)

ข้อ 1 ออกปาก หมายถึง พูดขอความช่วยเหลือ ในข้อนี้เป็นการพูดถึงทำนองชื่นชมยกย่อง ควรแก้ไขเป็น กล่าวขวัญ

ข้อ 2 แร้นแค้น หมายถึง ฝืดเคือง, ขัดสน, ขาดแคลน

ข้อ 3 การลักเล็กขโมยน้อย เป็น อาชญากรรม ไม่ใช่ อาชญากร

ข้อ 4 ฉนวน หมายถึง วัตถุที่ไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไม่ได้สะดวก ในที่นี้ต้องใช้คำว่า ชนวน ซึ่งหมายถึง ต้นเหตุให้เกิดเรื่องอื่นขึ้นต่อไป

ข้อ 5 เสื่อมสลาย หมายถึงค่อย ๆ เลวลงจนสิ้นสภาพไป แต่ในที่นี้เป็นการสิ้นสภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากการปฏิวัติ จึงควรใช้คำว่า ล่มสลาย

3.ตอบ 4. น้ำยา        น้ำเลี้ยง         น้ำดี

ข้อ 1 ของร้อน      ความหมายตามตัว                ของที่มีอุณหภูมิสูง จับแล้วรู้สึกร้อน 

ความหมายเชิงอุปมา            ของผิดกฎหมาย หรือของที่มีผู้ขโมยมาฝากไว้หรือจำหน่ายให้

ของป่า   ความหมายตามตัว                ของที่เกิดในป่าตามธรรมชาติ

ของดี     ความหมายตามตัว                ของที่มีคุณภาพดี, ของสำคัญ

ความหมายเชิงอุปมา            ของขลัง

ข้อ 2 คนทรง  ความหมายตามตัว                คนทรงเจ้าและผี

คนสวน ความหมายตามตัว                คนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้

คนหัวปี ความหมายตามตัว              คนที่เกิดก่อนเพื่อน

ข้อ 3 รถด่วนขบวนสุดท้าย ความหมายตามตัว  รถไฟชนิดรถด่วน (Express)

 สับราง                 ความหมายตามตัว   เปลี่ยนเส้นทางบนรางให้รถไฟวิ่งไปทางอื่น

ความหมายเชิงอุปมา    เปลี่ยนหรือกำหนดนัดไม่ให้คนรักคนหนึ่งพบกับคนรักอีกคนหนึ่ง

ชานชาลา                      ความหมายตามตัว       บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ

ข้อ 4 น้ำยา                     ความหมายตามตัว        อาหารชนิดหนึ่ง, สารเคมีที่เป็นของเหลว

ความหมายเชิงอุปมา     ความสามารถ (มักใช้ทางตำหนิ ว่าไม่มีน้ำยา คือไม่มีความสามารถ)

น้ำเลี้ยง                 ความหมายตามตัว                ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

ความหมายเชิงอุปมา            เงินที่จ่ายให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

น้ำดี                        ความหมายตามตัว                ของเหลวสีเขียวสร้างจากตับ, น้ำมีค่า BOD < 100 mg/l (มีความหมายตรงข้ามกับน้ำเสีย)

ความหมายเชิงอุปมา            คนดี เช่น ข้าราชการน้ำดี

ข้อ 5      ร่างทรง               ความหมายตามตัว                คนที่เป็นร่างให้วิญญาณเข้าสิง

ความหมายเชิงอุปมา            ตัวแทน

ร่างกาย               ความหมายตามตัว                ตัวตน

ร่างแห                  ความหมายตามตัว                สิ่งที่ถักเป็นตาข่ายสำหรับจับปลา

ความหมายเชิงอุปมา            เรื่องหรือคราวเดียวกัน มักใช้มักใช้ในทางเคราะห์ร้ายว่า ติดร่างแห (บางครั้งก็ใช้ว่า ติดหลังแห) 

4.ตอบ 5. การประชุมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

ข้อ 5 กำกวม ไม่รู้ว่า “ในโรงพยาบาล…” ขยาย “การประชุม” หรือ “ห้องปฏิบัติการ”

5.ตอบ 2. กิ่งทองใบหยก , พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง 

ข้อ 1 ฆ่าควายเสียดายพริก หมายถึง ทำงานใหญ่โตแต่กลัวหมดเปลือง ไม่ยอมใช้จ่ายมากจึงทำให้งานเสีย, ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

ข้อ 2 กิ่งทองใบหยก หมายถึง ชายหนุ่ม หญิงสาวเหมาะสมกันดีที่จะแต่งงาน, พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง หมายถึง พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า

ข้อ 3 น้ำซึมบ่อทราย หมายถึง รายได้ที่ได้รับมาเรื่อย ๆ ทีละน้อย, ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เสียทรัพย์โดยไม่ได้รับประโยชน์อะไร

ข้อ 4 เก็บเล็กผสมน้อย หมายถึง เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย, ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง ลงทุนมาก แต่ผลที่ได้นั้นมีเพียงเล็กน้อย

ข้อ 5 กระเชอก้นรั่ว หมายถึง ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยัด ไม่เก็บหอมรอมริบ, ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ หมายถึง ซื้อของไม่คํานึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง ทําอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน

6.ตอบ 4. ตีวัวกระทบคราด

ข้อ 1 กำแพงมีหู ประตูมีช่อง หมายถึง จะพูดอะไรต้องระวัง อาจมีคนรู้ได้

ข้อ 2 หยิกเล็บเจ็บเนื้อ หมายถึง เมื่อทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิด ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้กระทำหรือพวกเดียวกันด้วย

ข้อ 3 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึง ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก

ข้อ 4 ตีวัวกระทบคราด หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง และตนสามารถทำได้

ข้อ 5 เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง ทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

7.ตอบ 3. ตอนที่ (3)

ข้อ 3 เป็นภาษาระดับทางการ ต่างจากข้ออื่น ๆ

ข้อ 1 สังเกตจาก พ่อแม่, เสาะแสวงหา, เรื่องดี ๆ, เรื่องร้าย ๆ, ดราม่า

ข้อ 2 สังเกตจาก แต่จะทำยังไงได้, เล่นมือถือ, เชยระเบิด, ตกรุ่น, ใครเขา

ข้อ 4 สังเกตจาก กระท่อนกระแท่น, ลูก ๆ, สปีคอิงลิช, คล่องปรื๋อ, ก็ได้

ข้อ 5 สังเกตจาก เรา, ไม่มีทาง, ไอ้เจ้า, มือถือ, ได้แน่, หาทางเอาชนะ, มัน

8.ตอบ 1. ตอนที่ (1) 

ข้อ 1 เป็นภาษาระดับทางการ ต่างจากข้ออื่น ๆ

ข้อ 2 สังเกตจาก เจ้านาย, เจ้าสัว, ร่ำรวยอู้ฟู่

ข้อ 3 สังเกตจาก แถมยัง, ทะลุปรุโปร่ง

ข้อ 4 สังเกตจาก จากการสังเกตของผม, ยอดฮิต

ข้อ 5 สังเกตจาก ลองสังเกตดูเอาเถิด, มาทำนองเดียวกัน, ทั้งนั้น

9.ตอบ 1. การขู่ให้ลูกกลัวเป็นการทำร้ายลูกทางอ้อมที่พ่อแม่หลายคนอาจไม่ทราบ

ข้อ 1 มีภาคประธาน “การขู่ให้ลูกกลัว” และภาคแสดง “เป็นการทำร้ายลูก…”

ข้อ 2 ไม่มีภาคแสดง มีแต่นามวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก “การแก้ปัญหา…” และส่วนขยาย (สังเกตคำว่า ซึ่ง)

ข้อ 3 ไม่มีภาคแสดง มีแต่นามวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก “ผลเสีย…” และส่วนขยาย

ข้อ 4 ไม่มีภาคแสดง มีแต่นามวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก “ความอยากเรียนรู้…” และส่วนขยาย (สังเกตคำว่า ซึ่ง)

ข้อ 5 ไม่มีภาคแสดง มีแต่นามวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก “เด็ก…” และส่วนขยาย (สังเกตคำว่า ที่)

10.ตอบ 3. คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและเร็วเกินไป 

ข้อ 1 มีภาคแสดง “เป็น…”

ข้อ 2 มีภาคแสดง “มีส่วนช่วยทำให้…”

ข้อ 3 ไม่มีภาคแสดง มีแต่นามวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก “คน…” และส่วนขยาย

ข้อ 4 มีภาคแสดง “ไม่สามารถขับ…”

ข้อ 5 มีภาคแสดง “อาจมี…”

11.ตอบ 5. เธอทำงานพิเศษอะไรบ้าง

ข้อ 5 เป็นรูปประโยคคำถาม ที่แสดงเจตนาถามให้ตอบและต้องการคำตอบจริง ๆ ต่างจากข้ออื่นที่ใช้รูปประโยคคำถามแสดงการตำหนิและบอกให้ทำ

ข้อ 1 เป็นการตำหนิและบอกให้หยุดทำสิ่งที่กระทำอยู่ เพราะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ

ข้อ 2 บอกให้ทำ (เก็บขยะ)

ข้อ 3 บอกให้ทำ (หยุดคุย)

ข้อ 4 บอกให้ทำ (หยุด อย่าเพิ่งไป)

12.ตอบ 5. สคริปต์           บรอดคาสต์         แพ็กเกจ

ข้อ 1 ซัปพอร์ต = สนับสนุน, สตรีตฟูด = อาหารริมทาง / แฟนคลับ ไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน 

ข้อ 2 แบ็กกราวนด์ = พื้นหลัง, ภูมิหลัง, ดาตาเบส = ฐานข้อมูล / ออนไลน์ ไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน 

ข้อ 3 อินเวสเตอร์ = นักลงทุน, โพรโตไทป์ = ต้นแบบ / สตาร์ตอัป ไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน

ข้อ 4 แมสก์ = หน้ากาก (อนามัย), โซเชียลดิสแทนซิ่ง = การเว้นระยะห่างระหว่างกัน / แอลกอฮอล์ ไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน

ข้อ 5 ใช้ภาษาไทยแทนได้ทุกคำ ได้แก่ บท, ออกอากาศ, บรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ - เขียนทับศัพท์โดยอิงจาก https://transliteration.orst.go.th

และหนังสือ ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้

13.ตอบ 3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ

ข้อ 3 เสด็จ แก้เป็น เสด็จฯ หรือ เสด็จพระราชดำเนิน

อ้างอิงข้อ 4 http://www.gad.moi.go.th/26-07-61%20(2).pdf

14.ตอบ 2. ความผิดพลาดเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ถ้าไม่เคยล้มเธอจะเรียนรู้ได้อย่างไร

ข้อ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจ สังเกตจากการลดน้ำหนักของเหตุการณ์และชี้ให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ข้อ 1 เป็นการตำหนิว่าผู้ฟังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่

ข้อ 3 เป็นการถามความรู้สึกของผู้ฟัง

ข้อ 4 เป็นการเตือนสติให้ผู้ฟังรู้ว่าตนเองไม่ได้สำคัญขนาดนั้น

ข้อ 5 เป็นการประชด ไม่ได้ให้กำลังใจจริง ๆ สังเกตจาก เอาเลยจ้า และการตัดสินพฤติกรรมที่ผู้ฟังทำอยู่ว่าเป็นการ “หลอกตัวเอง”

15.ตอบ 4. ใหม่สดเสมอ ขาวข้นหวานมัน

ข้อ 4 มีจุดประสงค์เพื่อโฆษณา/โน้มน้าวใจด้วยการบอกข้อดีของผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา แตกต่างจากข้ออื่นที่นำข้อเสียของผลิตภัณฑ์มานำเสนอในเชิงล้อเลียนหรือ “แซวตัวเอง” เพื่อสร้างความตลกขบขัน ทำให้สะดุดหู สร้างความจดจำ และทำให้เกิดกระแสบอกต่อ 

16.ตอบ 4. เวลาอ่านหนังสือสอบ หนูจะใช้วิธีเปิดเพลงฟังคลอไปด้วยเบาๆ ช่วยให้มีสมาธิ คลายเครียด และลดความวิตกกังวลได้ดีมากๆ เลยค่ะ

ข้อ 4 เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือ ไม่ใช่การบริหารเวลา

ข้อ 1 สังเกตจากคำที่บ่งชี้เรื่องเวลา ได้แก่ จัดตาราง, ทยอย การใช้เวลา ได้แก่ แบ่งเนื้อหา, อ่านทีละนิดสะสมไปเรื่อยๆ และการจัดการให้เหมาะสมกับตนเอง ได้แก่ หนูเป็นคน…

ข้อ 2 สังเกตจากคำที่บ่งชี้เรื่องเวลา ได้แก่ กีฬาสี, ดึก (อนุมานได้ว่าทำให้ไม่มีเวลา) และการใช้เวลา ได้แก่ ตั้งใจเรียนในห้อง, สรุปทันที, ไม่ต้องอ่านทวนเยอะ

ข้อ 3 สังเกตจากคำที่บ่งชี้เรื่องเวลา ได้แก่ จับเวลา และการใช้เวลา ได้แก่ นานเกินไป, …จนกว่างานจะเสร็จ

ข้อ 5 สังเกตจากคำที่บ่งชี้เรื่องเวลา ได้แก่ หลังเลิกเรียน, วันหยุด การใช้เวลา ได้แก่ ไม่ว่าง, เข้าร่วม และการจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ เน้น, เป็นหลัก

17.ตอบ 3. พอใจในสิ่งที่มี

ข้อ 3 ที่เริ่มต้นจากชั้นลอยและคอมพิวเตอร์เก่า ๆ เพราะมีต้นทุนเท่านี้และไม่ต้องการขอเงินพ่อแม่มาลงทุนเพิ่ม แต่ไม่ได้แปลว่าพอใจที่จะมีเท่านี้ตลอดไป สังเกตจาก “เพื่อที่จะขยายทีมและจ้างพนักงาน”

ข้อ 1 รู้บุญคุณคน สังเกตจาก “ ผมไม่อยากใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ เขาส่งเราเรียนมาสิบปีแล้ว”

ข้อ 2 อดทนมุมานะ สังเกตจาก “ก็เลยเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ชั้นลอยของร้านโดยมีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า ๆ เครื่องหนึ่ง” แสดงว่าลำบาก และ “ทำมาสิบเดือนไม่ได้ใช้เงินสักบาท” แสดงว่าต้องอดทน

ข้อ 4 ประหยัดมัธยัสถ์ สังเกตจาก “ทำมาสิบเดือนไม่ได้ใช้เงินสักบาท เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์”

ข้อ 5 ทะเยอทะยาน สังเกตจาก “...เพื่อที่จะขยายทีมและจ้างพนักงาน”

18.ตอบ 5. มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ กระซู่ แมวลายหินอ่อน และสัตว์ป่างนี้” จึงไม่สามารถเริ่มต้นข้อความได้หายากในไทย เช่น ชะนีดำใหญ่ กบทูด และนกเงือก

1 มีการอ้างถึง “แห่

2 มีคำว่า “จึง” แสดงว่าต้องมีการอ้างเหตุมาก่อน จึงไม่สามารถเริ่มต้นข้อความได้

ข้อ 3,5 ขึ้นต้นด้วยกริยา จึงไม่สามารถเริ่มต้นข้อความได้

ข้อที่ควรใช้เริ่มต้นข้อความ คือ 4

4. ป่าฮาลา บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืนคือ ป่าฮาลา ในพื้นที่จังหวัดยะลา และป่าบาลา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (พูดถึงที่ตั้ง ต้องต่อด้วยที่ตั้ง)

3. เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ 3 สายที่สำคัญคือ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำสุไหงโก-ลก เป็นผืนป่าที่มีความชื้นสูงตลอดทั้งปีและเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย (เพราะอุดมสมบูรณ์ จึงมีพืชและสัตว์)

2. ฮาลา บาลาจึงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพืชพรรณและสัตว์หายากต่าง ๆ มีต้นไม้โบราณ เช่น ตะเคียนชันตาแมว สยา กุหลิม หลุมพอ ขนุนป่า และศรียะลา (บอกหัวข้อไว้ก่อนว่ามี “พืชพรรณและสัตว์” จึงต้องพูดถึงพืชก่อนสัตว์)

5. มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ กระซู่ แมวลายหินอ่อน และสัตว์ป่าหายากในไทย เช่น ชะนีดำใหญ่ กบทูด และนกเงือก

1. ผืนป่าดิบชื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรมลายูแห่งนี้ได้รับยกย่องให้เป็นอเมซอนแห่งเอเชีย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นอัญมณีแห่งแดนใต้ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์น่าค้นหา

19.ตอบ 4. ข้อ 4

3. การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ

5. ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

1. การวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

2. อีกทั้งยังต้องส่งเสริมให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย

4. และต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

20.ตอบ 1. การอธิบาย

ข้อ 1 การอธิบาย แบบการอธิบายสาเหตุ ความจำเป็น (การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล) ไปสู่ผลลัพธ์ (การวางโครงสร้าง การพัฒนาการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทักษะดิจิทัล)

21.ตอบ 4. ฉันจึงเป่าคาถา เพื่อให้เธอหลงใหล ให้ทองที่แปะหน้าฉัน ทำให้เธอคลั่งไคล้ จะขอเอาความมารักฉันมาผูกไว้ ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉัน

ข้อ 4 เป็นบรรยายโวหาร บอกว่า “ทำอะไร” แต่ไม่ได้มุ่งให้เกิด “จินตภาพ”

1. สังเกตจาก มองดูแสงจันทร์ค่อย ๆ เลือนหาย

2. สังเกตจาก เธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทัน

3. สังเกตจาก แทบหยุดหายใจ มือไม้มันสั่นไม่รู้ทำไม

5. สังเกตจาก เพียงสบตา เหมือนว่าใจ ลอยหลุดไป, เพียงแค่เธอนั้นมองมา

22.ตอบ 4. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง

ข้อ 4 เพราะข้อความที่ยกมาเป็นเพียง “ตัวอย่าง” การทดลองที่สนับสนุนความคิดเรื่อง “ผสานพลังคนต่างวัย” เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงหรือชี้ให้เห็นว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติ และ “นำประเทศไทยพ้นวิกฤต” ได้อย่างไร จึงไม่สามารถใช้เป็นเนื้อเรื่องหลัก ความนำ หรือความลงท้ายได้ 

23.ตอบ 1. บทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตย

ข้อ 1 เพราะไม่เกี่ยวข้องกับ “วิกฤตโควิด – 19” โดยตรง

ข้อ 2 ให้ภาพรวมเกี่ยวกับโควิด – 19 ตามหัวข้อที่กำหนด ใช้เป็นเนื้อหาในช่วงต้นของเรียงความ เพื่อนำเข้าสู่สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก “วิกฤต” ที่เกิดขึ้นได้

ข้อ 3 พูดถึง “โควิด – 19” ซึ่งเกี่ยวกับโควิด และ “ความเสมอภาค” ตามหลักประชาธิปไตย

ข้อ 4 พูดถึง “ภาวะวิกฤต” ซึ่งเกี่ยวกับโควิด และ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ” ตามหลักประชาธิปไตย

ข้อ 5 พูดถึง “มาตรการ” ซึ่งเกี่ยวกับโควิด และ “การรับฟังเสียงของประชาชน” ตามหลักประชาธิปไตย

24.ตอบ 5. สรุป สนับสนุน สรุป

ข้อ 5 (การสื่อสารที่ดีที่สุดคือการเจอหน้ากัน    = สรุป / เราเห็นคนทะเลาะกันหลายครั้งแล้วจากการพิมพ์ข้อความสื่อสารกันไปมา = สนับสนุน / จึงต้องพยายามให้อยู่ในบริบทของการเจอหน้ากันให้ได้ = สรุป)

25.ตอบ 1. ที่หนูกลายเป็นคนใจเย็น คงเพราะนั่งสมาธิเป็นประจำ

ข้อ 1 (หมายเหตุ - ไม่ควรดูเฉพาะลำดับข้อความ แต่ให้สังเกตว่า เหตุการณ์ที่เกิดก่อน = สาเหตุ, สิ่งที่อนุมาน = สิ่งที่คาดคะเนตามหลักเหตุผล เป็นเรื่องที่ผู้พูดยังไม่รู้แน่)

ข้อ 1 ใจเย็น = ผลลัพธ์ (เกิดทีหลัง รู้แน่), นั่งสมาธิ = สาเหตุ (คาดคะเน) เป็นการอนุมานจากผลลัพธ์ที่ทราบแล้วไปหาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้น หลักการที่ละไว้คือ คนที่นั่งสมาธิเป็นประจำทุกคนเป็นคนใจเย็น

ข้อ 2 แต่งตัว = สาเหตุ (เกิดก่อน รู้แน่), คนมอง = ผลลัพธ์ (คาดคะเน) เป็นการอนุมานจากสาเหตุหรือสิ่งที่เกิดก่อน ไปหาผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดตามมา หลักการที่ละไว้คือ คนที่แต่งตัวจัดเต็มทุกคนเป็นคนที่คนมอง

ข้อ 3 เป็นให้ทุกอย่าง = สาเหตุ (เกิดก่อน รู้แน่), ได้เป็นแฟน ผลลัพธ์ (คาดคะเน) เป็นการอนุมานจากสาเหตุหรือสิ่งที่เกิดก่อน ไปหาผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดตามมา หลักการที่ละไว้คือ คนที่เป็นให้ทุกอย่างทุกคนจะได้เป็นแฟน

ข้อ 4 หล่อ = ผลลัพธ์ (คาดคะเน), ได้แม่ (หน้าเหมือนแม่ที่หน้าตาดี) = สาเหตุ (เกิดก่อน รู้แน่) เป็นการอนุมานจากสาเหตุหรือสิ่งที่เกิดก่อน ไปหาผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดตามมา (หลักการที่ละไว้คือ คนที่มีแม่หน้าตาดีทุกคนเป็นคนหน้าตาดี)

ข้อ 5 กินได้น่าอร่อย = สาเหตุ (เกิดก่อน รู้แน่), ผลลัพธ์ = มีสปอนเซอร์ (คาดคะเน) เป็นการอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ หลักการที่ละไว้คือ คนที่กินขนมดูน่าอร่อย (นำเสนอสินค้าเก่ง) ทุกคนเป็นคนที่สปอนเซอร์ต้องสนับสนุน

26.ตอบ 5. ตอนที่ (5)

ข้อ 5 เป็นการแสดงทรรศนะ สังเกตจากคำว่า ควร

27.ตอบ 3. ตอนที่ (3)

ข้อ 3 เป็นข้อเท็จจริง

ข้อ 1 สังเกตการแสดงทรรศนะ จาก ดีที่สุด

ข้อ 2 สังเกตการแสดงทรรศนะ จาก ถึงเวลา, ต้อง

ข้อ 4 สังเกตการแสดงทรรศนะ จาก ผมจึงมอง…

ข้อ 5 สังเกตการแสดงทรรศนะ จาก ต้อง, ต้อง

28.ตอบ 2. การกำหนดให้มีคะแนนจากยอดไลก์-ยอดแชร์จะทำให้ผลงานของนักเรียนได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ข้อ 2 เป็นการสนับสนุนว่า “ควรมีคะแนน” ด้วยการบอกข้อดี แตกต่างจากข้ออื่นที่นำเสนอว่า “ไม่ควรมีคะแนน”

29.ตอบ 3. การเบิกค่ารักษาโรคหายากควรครอบคลุมจำนวนโรคเพิ่มขึ้นหรือไม่

ข้อ 3 สังเกตจากข้อความตอนที่ (5) เราไม่ควร…

30.ตอบ 2. คอนโดแบบสตูดิโอจะไม่มีผนังหรือที่กั้นระหว่างห้องนอน ห้องนั่งเล่น กับห้องครัว โดยปกติจะมีขนาดตั้งแต่ 22 - 30 ตารางเมตร

ข้อ 2 เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดแบบห้องสตูดิโอ

ข้อ 1 โน้มน้าวด้วยการกล่าวถึงข้อดี (การออกแบบ) ตอบสนองความต้องการในเชิงคุณค่า (ความแตกต่าง, การได้เป็นตัวของตัวเอง)

ข้อ 3 โน้มน้าวด้วยการกล่าวถึงข้อดี (ความหรูหรา, การเดินทาง)

ข้อ 4 โน้มน้าวด้วยการกล่าวถึงข้อดี (บรรยากาศผ่อนคลาย) และการตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า (เติมเต็มความสุขของคนทำงานได้)

ข้อ 5 โน้มน้าวด้วยการกล่าวถึงของสมนาคุณ

31.ตอบ 3. เชื่อกันว่าข้าวซอยสมัยก่อนไม่ใส่กะทิกับพริกแกง เพิ่งมาปรับสูตรในภายหลัง 

ข้อ 1 ผิด เพราะได้รับอิทธิพลจากชาวจีนฮ่อหรือชาวจีนในมณฑลยูนนานเท่านั้น

ข้อ 2 ผิด มีที่มาจากการซอยแผ่นแป้ง และจากชื่อ เขาสะเว ในภาษาพม่า

ข้อ 4 ผิด เพราะเชื่อกันว่าคนจีนปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทย

ข้อ 5 ผิด เพราะข้าวซอยพม่าใส่เครื่องเทศน้อยกว่า

32.ตอบ 1. ชาวจีนฮ่อเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในภาคเหนือของไทยสมัยก่อน

ข้อ 1 ผิด ได้รับเพียงอิทธิพลด้านอาหารเท่านั้น แต่ไม่ได้แปลว่าชาวจีนฮ่อมีอิทธิพล เพราะถ้ามีอิทธิพลจริงคงไม่ต้องปรับอาหารให้ถูกปากของคนไทย

ข้อ 2 ถูก ทราบจากเรื่องเล่าการขายข้าวซอย

ข้อ 3 ถูก ทราบจากการเติมกะทิและเครื่องแกงในข้าวซอย

ข้อ 4 ถูก ทราบจากการเพี้ยนเสียง เขาสะเว เป็นข้าวซอย และใช้เรียกอาหารที่หน้าตาและรสชาติไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวนัก แสดงว่าความหมายย้ายที่

ข้อ 5 ถูก ทราบจากการรับอิทธิพลเรื่องอาหาร

33.ตอบ 5. นักธุรกิจจะเลือกลงทุนในบริษัทยูนิคอร์นที่เติบโตและทำกำไรได้เร็ว

ข้อ 5 ถูก

ข้อ 1 ผิด ต่างกันที่เทคโนโลยี/ไอเดียใหม่และผลกระทบ

ข้อ 2 ผิด เป็นสตาร์ตอัปที่ต้องใช้เทคโนโลยี/ไอเดียใหม่

ข้อ 3 ผิด เฉพาะสตาร์ตอัปที่เป็นยูนิคอร์นเท่านั้น

ข้อ 4 ผิด ยูนิคอร์นจะต้องยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ใช้การระดมทุนจากนักลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ

34.ตอบ 4. ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ทำงานอดิเรกได้ดี

ข้อ 4 ที่ถูกคือการทำงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรี และศิลปะ จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

35.ตอบ 2. การนั่งโง่ๆ หมายถึงการควบคุมความคิดให้ว่างเปล่าไร้จุดหมาย

ข้อ 2 นั่งโง่ ๆ หมายถึงนั่งเฉย ๆ ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปอย่างอิสระ ไม่ใช่การ “ควบคุม” ความคิด และไม่ใช่การทำบังคับให้ในหัวมีแต่ความว่างเปล่า แต่เป็นการปล่อยให้สมองได้ปะติดปะต่อข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ

36.ตอบ 4. เรื่องเพศศึกษา

ข้อ 4 เรื่องเพศศึกษา ครอบคลุมทั้งเรื่องเพื่อนเพศตรงข้ามและถุงยางอนามัย

ข้อ 1 เที่ยวกลางคืน เป็นสถานการณ์ที่สมมติขึน

ข้อ 5 การกินข้าว เป็นเพียงการเปรียบเทียบ

37.ตอบ 4. ออฟฟิศยุคหลังโควิด-19 ต้องยืดหยุ่นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อ 4 ยืดหยุ่น = อำนวยความสะดวกและตอบสนองรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหลากหลาย, สนับสนุนการมีส่วนร่วม = สนับสนุนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม

38.ตอบ 1. เมื่อความรู้สึกเชื่อมโยงกันมีน้อยลง ความรู้สึกสนิทสนมก็จะลดลงไปด้วย 

ข้อ 2 ไม่เกี่ยวกับความแตกต่างทางสังคม (เช่น ฐานะ อาชีพ)

ข้อ 3,5 ที่ต่อไม่ติด ไม่ได้เป็นเพราะความห่างไกลกันโดยตรง แต่เพราะความห่างไกล ทำให้ความเชื่อมโยงหรือสนใจในสิ่งเดียวกันลดลง ถ้าอยู่ห่างไกลกันแต่ยังมีอะไรที่ทำให้เชื่อมโยงถึงกันได้อยู่เสมอ ก็อาจไม่กระทบต่อความสัมพันธ์

ข้อ 4 ต่อไม่ติด หมายถึง คุยกันไม่สนิทใจ หรือไม่ราบรื่นเหมือนเก่า ไม่ได้หมายถึงขาดการติดต่อ

39.ตอบ 5. ตำหนิสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวแบบหลงประเด็น

ข้อ 1,2 เรียลลิตี้เป็นเพียงเหตุผลสนับสนุน

ข้อ 3 ยกตัวอย่างเฉพาะเรียลลิตี้ซึ่งเป็นการทดลอง และเฉพาะ 2 กรณีเท่านั้น

ข้อ 4 ชี้ให้เห็นเรื่องสิทธิพิเศษเพราะหน้าตา ไม่ได้เรียกร้องให้ลงโทษ

40.ตอบ 4. อธิบายแนวคิดและวิธีการของห้องสมุดมนุษย์

ข้อ 4 สังเกตจากบทอ่าน พูดถึง ความแตกต่างระหว่างห้องสมุดมนุษย์กับห้องสมุดทั่วไป, ภารกิจของบรรณารักษ์ห้องสมุดมนุษย์, กิจกรรม, จุดมุ่งหมาย 

ข้อ 1 ผิด เพราะให้พูดคุยเพื่อทำวามเข้าใจ ไม่ใช่อ่านใจแบบใช้พลังจิต

ข้อ 2 ผิด เพราะหนังสือมนุษย์ หมายถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่เป็นคนจริง ๆ ไม่ใช่หนังสือ

ข้อ 3 ผิด เพราะต้องการให้พูดคุยและรับฟังเพื่อรู้จักคนอื่น

ข้อ 5 ผิด เพราะไม่ครอบคลุมย่อหน้าทั้งหมด

41.ตอบ 2. เพราะทุกคนต่างมีเรื่องราวหลากหลายแง่มุมให้ค้นหา

ข้อ 2 เพราะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องราวที่อยู่ภายในตัวตนของแต่ละกันกับหนังสือ และเปรียบการเรียนรู้เรื่องราวภายในกับการอ่านหนังสือ และเปรียบการตัดสินคนคนหนึ่งจากการมองเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เพศ วัย ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ เหมือนกับการตัดสินหนังสือจากปก (มาจากสำนวน Don't judge a book by its cover ในภาษาอังกฤษ)

42.ตอบ 2. ให้กำลังใจคนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจ

ข้อ 2 ให้กำลังใจคนที่ยังไม่ได้เลือก ให้ลองติดสินใจทำ อย่ามัวแต่กลัว ถึงแม้เลือกแล้วจะผิดพลาดก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

43.ตอบ 5. รำคาญใจ

ข้อ 5 รำคาญใจ หมายถึง ถูกรบกวนจุกจิกจนเบื่อหน่าย สังเกตจากการแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิด และถ้อยคำเชิงเสียดสี ได้แก่ มากมายก่ายกอง, วางเรียงราย, กระทั่ง…, ผู้ดีฝรั่ง, วุ่นวายดีพิลึก

44.ตอบ 1. เสียดสี

ข้อ 1 เสียดสี หมายถึง ว่าโดยไม่กล่าวตรง ๆ สังเกตจาก “คนฉลาด ๆ เขาก็แต่งตัวกันเมื่อจำเป็น” (ถ้าคนฟังไม่แต่ง กํคงจะไม่จัดอยู่ในกลุ่มคนฉลาด)

ข้อ 2 ตำหนิ หมายถึง ติว่าบกพร่อง

ข้อ 3 เยาะเย้ย หมายถึง นำข้อบกพร่อมหรือผลิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งมากล่าวให้ได้อายหรือเจ็บใจ

ข้อ 4 สั่งสอน หมายถึง ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ

ข้อ 5 ล้อเลียน หมายถึง เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

45.ตอบ 3. หากต้องการ “สารเมา” ปริมาณมากให้เลือกใช้ส่วนช่อดอกแทนใบ

ข้อ 1 อนุมานจาก ภูมิปัญญา

ข้อ 2 อนุมานจาก แนะนำให้ใช้น้อยกว่า สำหรับผู้ที่ไม่เคยกิน

ข้อ 4 อนุมานจาก ผัดหรือทอด

ข้อ 5 อนุมานจาก สารออกฤทธิ์น้อย จะมีอาการข้างเคียงน้อยกว่า

46.ตอบ 2. เราควรกินอาหารให้หมด

ข้อ 2 เราควรกินอาหารให้หมด อนุมานจาก “ยิ่งเรากินอาหารแบบกินทิ้งกินขว้างมากเท่าไร…”

47.ตอบ 2. แต่ละคนเลือกใช้วิธีต่างกันเพื่อให้กลายเป็นที่ยอมรับ

ข้อ 1 ไม่ครอบคลุมเรื่องการแสดงออก

ข้อ 3 เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงออกรูปแบบเดียว

ข้อ 4, 5 ไม่ปรากฏในข้อความ

48.ตอบ 5. การรักษาความสัมพันธ์

ข้อ 4 ผิด เพราะการขอโทษเป็นเพียงการส่งสัญญาณว่าอยากปรับความเข้าใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ขั้นตอนการปรับความเข้าใจ ขอโทษ = สะพานเชื่อม จึงเป็นการรักษาความสัมพันธ์

49.ตอบ 4. เราไม่มีวันปลุกคนที่แกล้งหลับได้

ข้อ 4 คนแกล้งหลับ หมายถึง คนที่ไม่ยอมรับความจริง ใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อ 

ข้อ 1,2 ผิด เพราะผู้เขียนไม่ได้สนับสนุนให้ทำตามความเชื่อหรือศรัทธา จนไม่สนใจความจริง สังเกตจาก “ยาหลอก”

ข้อ 3 ผิด สังเกตจาก เราจึงดูหมิ่นและปฏิบัติต่อสิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความเคลือบแคลงใน “ยาหลอก” คือตำหนิคนที่เชื่อในอะไรบางอย่างจนปิดหูปิดตา

ข้อ 5 ผิด เพราะจริง ๆ แล้วเริ่มต้นจากหลอกตัวเองก่อนเลย

50.ตอบ 1. มีเพียงเส้นทางที่สูงชันและต้องปีนป่ายที่จะพาเราไปสู่ยอดเขา

ข้อ 1 เส้นทางที่สูงชันและต้องปีนป่าย =  ทางออกที่ต้องอาศัยความกล้าเสี่ยง, ยอดเขา = เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว

ข้อ 2 ผิด เพราะไม่ได้พูดเรื่องการเรียนรู้ แต่พูดเรื่องความกล้าเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมาย

ข้อ 3 ผิด เพราะพูดถึงความกล้า แต่ไม่ได้พูดถึงเป้าหมายที่ท้าทาย

ข้อ 4 ผิด เพราะไม่ได้พูดถึงการกล้าเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมาย

ข้อ 5 ผิด เพราะพูดถึงแต่ความยากลำบาก ไม่ได้พูดถึงความกล้าเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมาย

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน