⭐️ 1 ของประเทศ และ TOP 10 ของประเทศ (คะแนนสูงสุดอันดับ 1-10 ของประเทศ วิชา A-Level ภาษาไทย-สังคศึกษา)

ส่วนหนึ่งรีวิวรุ่นพี่ ๆ ปีล่าสุด Dek67-Dek66

⭐️ TOP 1% แรกของประเทศ วิชาภาษาไทย TCAS (A-Level/ O-NET,วิชาสามัญ) ปี 2564-2567

TOP ม.ธรรมศาสตร์ ที่ 1 รัฐศาสตร์ สถาบันเดียวที่ได้ที่ 1 ครบทุกสาขา ที่ 1 ทุกปีซ้อน