ที่อยู่

triamdomeonline
สถาบันกวดวิชาเตรียมโดม เลขที่ 534 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมโดม

เตรียมโดม สถาบันเรียนเสริมสร้างความรู้ ให้รักสนุกการเรียนที่อยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นอย่างมีความสุข ด้วยสไตล์การสอนเก๋เปรี้ยวที่สุด