ผู้สอน > ครูพี่วิน เตรียมโดม

ครูพี่วิน เตรียมโดม

ผู้ก่อตั้งสถาบันเตรียมโดม สถาบันติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ ผู้สอนประจำวิชาภาษาไทย - สังคม GAT วิชาเฉพาะ มธ. ของสถาบันเตรียมโดม สุดยอดคะแนนกลุ่มTOPประเทศ O-NET วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ติวเตอร์ระดับประเทศในเวทีใหญ่ (Sahapat Admission /ติวสหพัฒน์แอดมิชชั่น/ติวมาม่า) และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบรนด์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 1,000 โรงเรียน

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาระสังคมศาสตร์ 4.00) ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น 2 ปีซ้อน

การทำงาน

ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทย - สังคมศึกษา GAT และติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์เฉพาะทางอันดับ 1 มากกว่า 13 ปี

อื่นๆ

ได้เกียรติรับเชิญเป็นผู้ออกข้อสอบภาษาไทยและสังคมศึกษา โครงการ Dek-D's PreAdmission (สนามจำลองสอบ TCAS อันดับหนึ่งของไทย) ได้เกียรติรับเชิญเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาเฉพาะ มธ. โครงการ PRE TCAS6