แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: One Day IAC_อาเซียน จีนศึกษา
ผู้สอน: ครูพี่วิน
ระยะเวลาเรียน: 45 วัน
จำนวนชั่วโมงเรียน: 7 ชั่วโมง 0 นาที
ราคา: 2,200 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
เลขประจำตัวประชาชน
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก

*แอดไลน์ @KruPWin เพื่ออัพโหลดรูปสลิปโอนเงิน ฯลฯ และแจ้งที่อยู่ที่จัดส่งหนังสือ