เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา TCAS 9 วิชาสามัญ O-NET (ข้อสอบชุดที่ 7)

6 กุมภาพันธ์ 2021

Google+
Line

เฉลยละเอียดข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา 

ออกข้อสอบโดยครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม ข้อสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเตรียมโดม

จุดประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ ม.ปลาย รวมถึงน้อง ๆ ที่อยู่ใน LINE:@KruPwin ที่แจกฟรีข้อสอบได้ฝึกทำข้อสอบทุกเดือน โดยจะส่งข้อสอบและเฉลยให้นักเรียนทุกเดือนผ่านทางไลน์ LINE: @KruPwin น้อง ๆ สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อรับแนวข้อสอบดี ๆ แบบนี้ได้ทุกเดือน แต่ละเดือนข้อสอบไม่ซ้ำกัน


ข้อสอบชุดที่ 7


สาระศาสนา

ตอบ 5 พรหมวิหาร 4

ความรัก ของศาสนาคริสต์ หมายถึง ความเมตตา กรุณา เสียสละและให้อภัยสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

- 1 อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา

- 2 อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

- 3 อุปทาน 4 ได้แก่ ยึดมั่นในกาม ยึดมั่นในทิฏฐิ ยึดมั่นในศีล และยึดมั่นในวาทะของตน

- 4 ภาวนา 4 ได้แก่ การฝึกอบรมกาย การฝึกอบรมศีล การฝึกอบรมจิตใจ และการฝึกอบรมปัญญาสาระหน้าที่พลเมืองฯ

ตอบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ เทศบาล ที่พัฒนามาจาก สุขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. 116 และจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกสาระเศรษฐศาสตร์

ตอบ 5 เพิ่มค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

กรณีเงินเฟ้อ รัฐบาลควรใช้งบประมาณแบบเกินดุล โดยลดการใช้รายจ่ายของรัฐบาล แต่เพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยการเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชนให้น้อยลง

- รายได้รัฐ > รายจ่ายรัฐ = งบประมาณเกินดุลสาระประวัติศาสตร์

ตอบ 1 อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)

1) ถูกต้อง อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)

2) ผิด ต้องเป็นคาลเดียล (Chaldean) - สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน

3) ผิด ต้องเป็นอียิปต์ (Egypt) - อักษรภาพไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic)

4) ผิด ต้องเป็นอะมอไรท้ (Amorite) หรืออาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia) - ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

5) ผิด ต้องเป็นโรมัน - มหากาพย์อิเนียดสาระภูมิศาสตร์

ตอบ 1 ป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ

เพราะการปลูกป่าชายเลน เป็นวิธีของการป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ
ถ้าไม่พร้อม "เตรียมเอง" หรือเรียนมาแล้วแต่ต้องการ"เพิ่มคะแนน" ดันวิชาอื่น ๆ ขึ้นอีก ติวเวลาสั้น ๆ ใช้ทบทวนให้ "แม่นยำ" ก่อนสอบโค้งสุดท้าย

มี "ตัวช่วย" ติวออนไลน์ **สมคำร่ำลือ"ที่ดีที่สุด คอร์สนี้

Combo TCAS66 ภาษาไทย-สังคม

ตอบโจทย์ ครบทุก "ประเด็น" ชั่วร์ !!

ทั้งเนื้อหาเนื้อ ๆ (ไม่น้ำเยอะ) + วิธีการจำ + เฉลยข้อสอบจริง ฝึกทำจนคะแนน "พุ่ง"แน่ !!


เปิดรับสมัครแล้ว !! คอร์ส Combo TCAS66 ภาษาไทย + สังคมศึกษา 

เพื่อใช้สอบ วิชาสามัญ แพทย์ กสพท. โควตา TGAT ใช้ยื่นทั้งคณะสายวิทย์และสายศิลป์
เป็น"คอร์สที่ดีที่สุด" สำหรับติวออนไลน์ ครูพี่วินได้ตั้งใจสอนมากสุดพิเศษ !! ให้น้อง ๆ ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ที่ช่วยประหยัดเวลาอ่านหนังสือ ให้นักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศักยภาพ ได้เร็วขึ้นกว่านั่งอยู่เฉย ๆ และแค่คิดว่าจะอ่านเองใกล้ ๆ สอบ
 • มาเปลี่ยนเป็นรู้ตัวและติวให้ถูกจุด โฟกัสจุดที่ออกสอบเน้น ๆ พร้อมมีสูตรเฉพาะการจำสุดล้ำที่แตกต่างของครูพี่วินคิดค้นมาให้น้อง ๆ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว ทำข้อสอบได้จริง เพื่อได้คะแนนเพิ่มขึ้น ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุด !!

ติวสั้น ๆ แต่ได้ผลลัพธ์เยอะ ด้วยคุณภาพการสอนของครูพี่วิน TOP ประเทศ รวมทั้งเป็นติวเตอร์และอาจารย์ออกข้อสอบจำลองสนามสอบให้นักเรียนในโครงการระดับประเทศหลากหลายโครงการ


 • ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติวครบจบคอร์สเดียว สรุปเนื้อหาทุกบท และตะลุยโจทย์เฉลยละเอียด
 • ราคา 2,790.- จากปกติ 7,000.- (คุ้มมากได้ 3 วิชา ไทย สังคม และ TGAT )
 • เนื้อหาเรียน ไทย-สังคม 45 ชั่วโมง , TGAT 10 ชั่วโมง
 • ไทย-สังคม เริ่มเรียนได้ 16 พฤษภาคม​ 2565 
 • TGAT เริ่มเรียนได้ 16 สิงหาคม​ 2565 


 • รายละเอียดและเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 31 มีนาคม​ 2565
 • ราคา Early Bird​ 2,790.- ปกติ 7,000.- (โอนเงินได้ถึง 2 มิถุนายน​ 2565 ภายใน​เที่ยงคืน​)
 • หลังจากนั้นปรับราคา ไม่มีราคาถูก​กว่านี้แล้วราคาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565
 • สอบถามโปรโมชั่นทาง LINE: @KruPwin 

โปรโมชั่น คอร์ส Combo TCAS66 ภาษาไทย-สังคม แถมฟรี TGAT เชื่อมโยง ราคาเต็ม 7,000.- ลดเหลือ 2,790.-


สมัครโอนเงินวันนี้ถึง 2 มิ.ย. 65 ภายในเที่ยงคืน

สิทธิ์พิเศษ สมัครภายใน 31 มี.ค. 2565 

 • ของแถมเพียบ ฟรี !!! 
 • ฟรี อายุคอร์สเรียนถึงวันสอบจริง 2566
 • ได้ชั่วโมงเรียนเพิ่มทวนย้อนหลังได้อีก 20%
 • ฟรี ได้รับสิทธิ์เข้า Update66 Program คอร์สอัปเดตที่สุด TCAS66 เพิ่มเนื้อหาไม่อั้นแตกต่าง เทคนิคลับเพียบ มีเฉพาะสมัครติวที่ครูพี่วิน TRIAM DOMEเท่านั้น
 • ฟรีเก็งข้อสอบใหม่ อัปเดตให้เรื่อย ๆ ตลอดจนวันสอบติด 
 • หนังสือ ส่งฟรี ถึงบ้าน 

สมัครโอนเงินวันนี้ถึง 2 มิ.ย. 65 ภายในเที่ยงคืน

หลังจากนี้ไม่มีราคาถูกกว่านี้แล้ว


สมัครด่วน ใกล้หมดเขตแล้ว !!

นี่คือ จุดเปลี่ยนอนาคต พลิกคะแนนวิชาภาษาไทย และสังคม แถม GAT เชื่อมโยง ให้เปลี่ยนแปลงก้าวกระโดด สมัครได้เลยวันนี้ 


ขั้นตอนสมัคร

1) โอนเงินได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565 (ย้ำว่าสมัครก่อน ได้เรียนเตรียมตัวก่อน) แล้วส่งใบสลิปมาที่ LINE: @KruPwin

2) เมื่อโอนเงินเสร็จ จะให้ลงทะเบียนแจ้งรับหนังสือและรับรหัสเข้าเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ LINE: @KruPwin  โทร 084 625 2075เฉลยละเอียดข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาชุดที่ 8 https://www.triamdomeonline.com/article/13

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน