เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา TCAS 9 วิชาสามัญ O-NET (ข้อสอบชุดที่ 10)

6 กุมภาพันธ์ 2021

Google+
Line

เฉลยละเอียดข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา 

ออกข้อสอบโดยครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม ข้อสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเตรียมโดม

จุดประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ ม.ปลาย รวมถึงน้อง ๆ ที่อยู่ใน LINE:@KruPwin ที่แจกฟรีข้อสอบได้ฝึกทำข้อสอบทุกเดือน โดยจะส่งข้อสอบและเฉลยให้นักเรียนทุกเดือนผ่านทางไลน์ LINE: @KruPwin น้อง ๆ สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อรับแนวข้อสอบดี ๆ แบบนี้ได้ทุกเดือน แต่ละเดือนข้อสอบไม่ซ้ำกัน


ข้อสอบชุดที่ 10


สาระศาสนา

ตอบ 2 การละหมาด ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม

เพราะ “การละหมาด” ไม่ใช่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม

- ที่ถูกต้อง คือ “การปฏิบัติตน” การยอมรับพระอัลเลาะห์องค์เดียว ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิมสาระหน้าที่พลเมืองฯ

ตอบ 5 ระบบรัฐสภา

ก่อนตัดตัวเลือก ข้อ 3 กับ ข้อ 4 ออกก่อน เพราะไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์

- พิจารณาคุณลักษณะจากโจทย์ที่ให้มา สามารถตัดข้อ 1 ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา เพราะเห็นได้ชัดเจนจาก “นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้” ซึ่งระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาต้องเป็น ประธานาธิบดี ไม่ใช่ นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้

- ตัดข้อ 2 ระบบประธานาธิบดี เพราะเห็นได้ชัดเจนจาก “รัฐสภาจะให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี” จริง ๆ ระบบนี้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีมาจากการเลือกของประชาชน รวมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ไม่ใช่หลักการเชื่อมอำนาจสาระเศรษฐศาสตร์

ตอบ 5 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

- เพราะเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA (North American Free Trade Agreement) มี 3 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งมีสมาชิกน้อยที่สุด

- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS(Greater Mekong subregional) มี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา หรือที่เรียกว่า “หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ”

- สมาคมการค้าเสรียุโรป หรือ EFTA (European Free Trade Association) มี 4 ประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) มี 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน จีนไทเป ฮ่องกง ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ปาปัวนิวกินี ชิลี เม็กซิโก และเปรู

- ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) มี 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาล และภูฏานสาระประวัติศาสตร์

ตอบ 5 การเรียกร้องเอกราชของรัฐต่าง ๆ ในสหภาพโซเวียตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย

ข้ออื่น ๆ ไม่ถูก ดังนี้

1) ผิด ไม่ใช่การสู้รบ แต่เป็นการขัดแย้งด้านอุดมการณ์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต

2) ผิด เพราะการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายของประเทศเยอรมัน เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ใช่สงครามเย็น

3) ผิด นโยบายที่มุ่งปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ “ปรับ” สภาพเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต เรียกว่า เปเรสทรอยกา (Perestroika)

4) ผิด เพราะเหตุการณ์ทำลายกำแพงเบอร์ลิน “ใกล้สิ้นสุด”ของสมัยสงครามเย็น แต่ยัง “ไม่สิ้นสุด” ต้องเป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ถือว่าสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็นสาระภูมิศาสตร์

ตอบ 5 นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส

1) ผิด นายทะเล ไม่นำขยะปนเปื้อนสารเคมีจากต่างประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาบาเซิล

2) ผิด นางสาวปลา พัฒนาป่าชุมชนในประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

3) ผิด นายหมึก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องเป็นตามพิธีสารเกียวโต

4) ผิด นางสาวปู ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ ต้องเป็นตามอนุสัญญาแรมซาร์

5) ถูกต้อง นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส

- โจทย์ข้อนี้เป็นข้อที่ตรวจความแม่นยำ รอบคอบนักเรียน เพื่อวัดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญา โดยที่ไม่ได้เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว เหมือนข้อ 4 ถ้าดูแต่คำว่า “นกน้ำ” เป็นสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ มิฉะนั้นจะเข้าใจสับสนว่า นกน้ำ เกี่ยวข้องกับสัตว์ แล้วบางคนเข้าใจว่าตอบอนุสัญญาไซเตสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ดังนั้นต้องดูบริบทด้วย

- ระวัง !! คำว่า นกน้ำ นี่แหละที่เป็นลูกเล่นข้อสอบข้อนี้ ที่วัดนักเรียนท่องแต่ไซเตสเกี่ยวกับสัตว์ ทำให้บางคนก็เน้นแต่คำว่านกน้ำ โดยลืมดู Main idea ในตัวเลือก 4 บอกว่า “ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ”

- แสดงว่า ใจความสำคัญ Keyตัวเลือกนี้อยู่ที่ ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ มากกว่าเน้นแต่คำว่า นกน้ำ อย่างเดียว “ต้องวิเคราะห์” ดูบริบทของตัวเลือกด้วย

- พอวิเคราะห์ตัวเลือกข้อ 4 จะเห็น ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ = เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำอยู่เยอะนั่นเอง

- ดังนั้นน่าจะสอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซาร์มากกว่า ที่ว่าเป็นอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ

- แตกต่างจากตัวเลือก 5 อนุสัญญาไสเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าหรือพืชที่ใกล้สูญพันธ์ โดยตัวเลือกข้อที่ 5 ชัดเจนตรงสุดที่ว่า ไม่ล่าสัตว์ปลาตะพัด ซึ่งปลาตะพัดอยู่ในอนุสัญญานี้ตรงที่นอกจากเป็นสัตว์ มีการระบุพันธุ์สัตว์ที่ชัดเจนที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ถ้าไม่พร้อม "เตรียมเอง" หรือเรียนมาแล้วแต่ต้องการ"เพิ่มคะแนน" ดันวิชาอื่น ๆ ขึ้นอีก ติวเวลาสั้น ๆ ใช้ทบทวนให้ "แม่นยำ" ก่อนสอบโค้งสุดท้าย

มี "ตัวช่วย" ติวออนไลน์ **สมคำร่ำลือ"ที่ดีที่สุด คอร์สนี้

 Combo TCAS66 ภาษาไทย-สังคม

ตอบโจทย์ ครบทุก "ประเด็น" ชั่วร์ !!

ทั้งเนื้อหาเนื้อ ๆ (ไม่น้ำเยอะ) + วิธีการจำ + เฉลยข้อสอบจริง ฝึกทำจนคะแนน "พุ่ง"แน่ !!เปิดรับสมัครแล้ว !! คอร์ส Combo TCAS66 ภาษาไทย + สังคมศึกษา 

เพื่อใช้สอบ วิชาสามัญ แพทย์ กสพท. โควตา TGAT ใช้ยื่นทั้งคณะสายวิทย์และสายศิลป์
เป็น"คอร์สที่ดีที่สุด" สำหรับติวออนไลน์ ครูพี่วินได้ตั้งใจสอนมากสุดพิเศษ !! ให้น้อง ๆ ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ที่ช่วยประหยัดเวลาอ่านหนังสือ ให้นักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศักยภาพ ได้เร็วขึ้นกว่านั่งอยู่เฉย ๆ และแค่คิดว่าจะอ่านเองใกล้ ๆ สอบ
 • มาเปลี่ยนเป็นรู้ตัวและติวให้ถูกจุด โฟกัสจุดที่ออกสอบเน้น ๆ พร้อมมีสูตรเฉพาะการจำสุดล้ำที่แตกต่างของครูพี่วินคิดค้นมาให้น้อง ๆ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว ทำข้อสอบได้จริง เพื่อได้คะแนนเพิ่มขึ้น ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุด !!

ติวสั้น ๆ แต่ได้ผลลัพธ์เยอะ ด้วยคุณภาพการสอนของครูพี่วิน TOP ประเทศ รวมทั้งเป็นติวเตอร์และอาจารย์ออกข้อสอบจำลองสนามสอบให้นักเรียนในโครงการระดับประเทศหลากหลายโครงการ


 • ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติวครบจบคอร์สเดียว สรุปเนื้อหาทุกบท และตะลุยโจทย์เฉลยละเอียด
 • ราคา 2,790.- จากปกติ 7,000.- (คุ้มมากได้ 3 วิชา ไทย สังคม และ TGAT )
 • เนื้อหาเรียน ไทย-สังคม 45 ชั่วโมง , TGAT 10 ชั่วโมง
 • ไทย-สังคม เริ่มเรียนได้ 16 พฤษภาคม​ 2565 
 • TGAT เริ่มเรียนได้ 16 สิงหาคม​ 2565 


 • รายละเอียดและเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 31 มีนาคม​ 2565
 • ราคา Early Bird​ 2,790.- ปกติ 7,000.- (โอนเงินได้ถึง 2 มิถุนายน​ 2565 ภายใน​เที่ยงคืน​)
 • หลังจากนั้นปรับราคา ไม่มีราคาถูก​กว่านี้แล้วราคาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565
 • สอบถามโปรโมชั่นทาง LINE: @KruPwin 

โปรโมชั่น คอร์ส Combo TCAS66 ภาษาไทย-สังคม แถมฟรี TGAT เชื่อมโยง ราคาเต็ม 7,000.- ลดเหลือ 2,790.-


สมัครโอนเงินวันนี้ถึง 2 มิ.ย. 65 ภายในเที่ยงคืน

สิทธิ์พิเศษ สมัครภายใน 31 มี.ค. 2565 

 • ของแถมเพียบ ฟรี !!! 
 • ฟรี อายุคอร์สเรียนถึงวันสอบจริง 2566
 • ได้ชั่วโมงเรียนเพิ่มทวนย้อนหลังได้อีก 20%
 • ฟรี ได้รับสิทธิ์เข้า Update66 Program คอร์สอัปเดตที่สุด TCAS66 เพิ่มเนื้อหาไม่อั้นแตกต่าง เทคนิคลับเพียบ มีเฉพาะสมัครติวที่ครูพี่วิน TRIAM DOMEเท่านั้น
 • ฟรีเก็งข้อสอบใหม่ อัปเดตให้เรื่อย ๆ ตลอดจนวันสอบติด 
 • หนังสือ ส่งฟรี ถึงบ้าน 

สมัครโอนเงินวันนี้ถึง 2 มิ.ย. 65 ภายในเที่ยงคืน

หลังจากนี้ไม่มีราคาถูกกว่านี้แล้ว


สมัครด่วน ใกล้หมดเขตแล้ว !!

นี่คือ จุดเปลี่ยนอนาคต พลิกคะแนนวิชาภาษาไทย และสังคม แถม GAT เชื่อมโยง ให้เปลี่ยนแปลงก้าวกระโดด สมัครได้เลยวันนี้ 


ขั้นตอนสมัคร

1) โอนเงินได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2565 (ย้ำว่าสมัครก่อน ได้เรียนเตรียมตัวก่อน) แล้วส่งใบสลิปมาที่ LINE: @KruPwin

2) เมื่อโอนเงินเสร็จ จะให้ลงทะเบียนแจ้งรับหนังสือและรับรหัสเข้าเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ LINE: @KruPwin  โทร 084 625 2075


Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน